*

Tutup
BERITA TERKINI

15 Feb 2015

GST: Kompaun RM15,000 akan dikenakan pada syarikat yang belum berdaftar, kata Ahmad Maslan Baca Lagi

kesannya?

Apakah

GST

Dapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan perspektif menyeluruh mengenai GST. Pilih mana-mana bab berikut:

BILANGAN SYARIKAT
BERDAFTAR DENGAN GST

APA ITU GST

GST akan menggantikan Cukai Jualan (SST) (10%) dan Cukai Perkhidmatan (6%) di Malaysia. Ia merupakan satu daripada langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menambah baik sistem kewangan negara serta mencari sumber pendapatan yang baru dengan meningkatkan kecekapan pungutan cukai. Namun, mengapa sekarang?

GST: MENYUMBANG KEPADA EKONOMI

Dengan pelaksanaan GST, kerajaan menyasarkan untuk memperoleh kira-kira RM23.1 bilion. Pendapatan ini akan dijana untuk menampung kos pembangunan negara sebanyak RM49.5 bilion yang akan disalurkan kepada pelaburan infrastruktur.

Sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk membaik pulih sistem kewangan kita, GST akan membantu kita mencapai matlamat ekonomi negara. Adakah pelaksanaan GST di negara-negara lain telah berjaya dalam mengukuhkan ekonomi mereka?

PELAKSANAAN GST DI NEGARA-NEGARA LAIN

Sebanyak 160 negara-negara* di serata dunia menggunakan GST sebagai sebahagian daripada sumber pendapatan mereka. Berikut merupakan lapan contoh bagaimana GST dilaksanakan di negara-negara tersebut:

Klik pin untuk lihat lagi

SINGAPURA

SINGAPURA

KADAR MULA

3%

KADAR SEMASA

7%

DILAKSANAKAN SEJAK

1993

Kerajaan Singapura menyemak kembali kadar GST seiring dengan pembangunan pesat: (1994) 4% (2003) 5% (2004) 7% (2007).

Singapura membelanjakan sebanyak S$4 bilion (US$3.1 bilion) sepanjang lima tahun untuk mengimbangi kesan awal GST. Pakej pampasan ini mengandungi:

01.

Bayaran tunai (kredit GST, dividen pertumbuhan, bonus untuk warga emas).

02.

Tambah nilai CPF (tambah nilai buat pelajar yang menyambung pelajaran selepas sekolah menengah, tambah nilai Medisave buat warga tua Singapura).

03.

Rebat (ke atas utiliti, perkhidmatan perumahan am dan caj penyelenggaraan).

INDONESIA

Indonesia

KADAR SEMASA

10%

DILAKSANAKAN SEJAK

1985

01.

VAT dan GST dikenakan ke atas kebanyakan barangan dan perkhidmatan di Indonesia, termasuk barangan import.

02.

Pembelian dalam negeri menyumbang sehingga 55% daripada KDNK Indonesia. Ini membantu melindungi Indonesia daripada krisis ekonomi global.

03.

Eksport barangan Indonesia tidak dikenakan GST.

04.

Potongan dalam VAT:
Potongan VAT sebanyak 8.4% terhadap bekalan VAT dan GST dikenakan terhadap kebanyakan barangan dan perkhidmatan di Indonesia, termasuk barangan import.
Potongan VAT sebanyak 4% terhadap bahan binaan rumah dalam negara.

CHINA

China

KADAR SEMASA

17%

DILAKSANAKAN SEJAK

1984

01.

Diuruskan oleh Jabatan Pentadbiran Cukai (State Administration of Taxation)

02.

Pada tahun 2007, kutipan VAT sebanyak 15.47 bilion yuan (US$2.2 bilion) menyumbang sehingga 33.9% daripada keseluruhan kutipan cukai negara China pada tahun tersebut.

03.

Potongan VAT:
Potongan sebanyak 13% terhadap barang-barang seperti buku dan jenis-jenis minyak yang tertentu.

AUSTRALIA

Australia

KADAR SEMASA

10%

DILAKSANAKAN SEJAK

2000

01.

Cukai GST adalah dikecualikan terhadap kebanyakan bahan makanan asas serta sesetengah kursus pendidikan dan barangan kesihatan yang terpilih.

02.

Hasil kutipan GST disalurkan kepada kerajaan negeri bagi menamatkan kebergantungan mereka ke atas kerajaan pusat.

NEW ZEALAND

New Zealand

KADAR MULA

10%

KADAR SEMASA

15%

DILAKSANAKAN SEJAK

1986

KADAR SEBELUMNYA: 10% (1986) 12.5% (1989) 15% (2010)

01.

Rombakan berterusan terhadap sistem cukai di New Zealand telah menyebabkan jangkaan akan adanya lebihan pada tahun 2015, berserta peningkatan ekonomi sebanyak 4% sepanjang 12 bulan berikutnya.

02.

Pada tahun 2010, kadar GST dinaikkan daripada 12.5% ke 15%. Skop cukai juga dijadikan lebih luas berbanding kebanyakan negara membangun yang lain.

03.

Kutipan GST di New Zealand menyumbang sehingga 10% daripada keluaran dalam negara kasar (KDNK), dibandingkan dengan 3.3% di Australia.

JAPAN

Japan

KADAR MULA

3%

KADAR SEMASA

10%

DILAKSANAKAN SEJAK

1989

KADAR SEBELUMNYA: 3% (1989) 5% (1997) 8% (2014), 10% (2015)

01.

Peningkatan cukai yang berkala pada tahun 2014 dan 2015 adalah bertujuan untuk menampung bantuan kebajikan yang disebabkan daripada populasi warga tua Jepun yang semakin meningkat.

02.

Rakyat Jepun dikehendaki untuk menyimpan rekod kewangan sebagai bukti dalam membuat tuntutan kredit; atau mereka boleh menggunakan sistem penganggaran kredit yang telah diringkaskan.

KOREA SELATAN

KOREA SELATAN

KADAR SEMASA

10%

DILAKSANAKAN SEJAK

1977

01.

VAT (setaraf dengan GST) diperkenalkan di Korea Selatan bagi menyatukan 8 cukai tidak langsung yang pada asalnya bertujuan untuk menyelaraskan sistem cukai di Korea.

02.

Ia menyerupai VAT yang diguna pakai di Kesatuan Eropah, yang mana cukai perlu dihitung semula dan dibayar pada setiap peringkat urus niaga.

03.

Cukai ini dikutip dan dilaburkan bagi hal-hal kebajikan penduduk Korea. Bukan pemastautin serta pelawat asing ke Korea layak untuk menuntut bayaran balik bagi barangan yang ingin mereka bawa keluar daripada negara.

THAILAND

Thailand

KADAR MULA

10%

KADAR SEMASA

7%

DILAKSANAKAN SEJAK

1992

KADAR SEBELUMNYA: 10% (1992) 7% (2010)

01.

Atas permintaan para peniaga yang merasakan kadar GST terlalu tinggi, ianya telah diturunkan kepada 7% pada tahun 2010.

02.

Awal tahun ini, Jabatan Perbendaharaan Kewangan (The Fiscal Economics Office) di Thailand mencadangkan agar kadar 10% tersebut diperkenalkan semula memandangkan peningkatan setiap persen mampu menjana pendapatan tahunan sebanyak 70-80 bilion baht buat Thailand.

*Sehingga Januari 2014, Sumber: http://gst.customs.gov.my/ms/gst/Pages/gst_ci.aspx

*Sehingga Januari 2014, Sumber: http://gst.customs.gov.my/ms/gst/Pages/gst_ci.aspx

SINGAPURA

SINGAPURA

Kerajaan Singapura menyemak kembali kadar GST seiring dengan pembangunan pesat: 3% (1994) 4% (2003) 5% (2004) 7% (2007).

KADAR MULA

3%

KADAR SEMASA

7%

DILAKSANAKAN SEJAK

1993

Singapura membelanjakan sebanyak S$4 bilion (US$3.1 bilion) sepanjang lima tahun untuk mengimbangi kesan awal GST. Pakej pampasan ini mengandungi:

01.

Bayaran tunai (kredit GST, dividen pertumbuhan, bonus untuk warga emas).

02.

Tambah nilai CPF (tambah nilai buat pelajar yang menyambung pelajaran selepas sekolah menengah, tambah nilai Medisave buat warga tua Singapura).

03.

Rebat (ke atas utiliti, perkhidmatan perumahan am dan caj penyelenggaraan).

INDONESIA

INDONESIA

KADAR SEMASA

10%

DILAKSANAKAN SEJAK

1985

01.

VAT dan GST dikenakan ke atas kebanyakan barangan dan perkhidmatan di Indonesia, termasuk barangan import.

02.

Pembelian dalam negeri menyumbang sehingga 55% daripada KDNK Indonesia. Ini membantu melindungi Indonesia daripada krisis ekonomi global.

03.

Eksport barangan Indonesia tidak dikenakan GST.

04.

Potongan dalam VAT:
Potongan VAT sebanyak 8.4% terhadap bekalan VAT dan GST dikenakan terhadap kebanyakan barangan dan perkhidmatan di Indonesia, termasuk barangan import.
Potongan VAT sebanyak 4% terhadap bahan binaan rumah..

CHINA

CHINA

KADAR SEMASA

17%

DILAKSANAKAN SEJAK

1984

01.

Diuruskan oleh Jabatan Pentadbiran Cukai (State Administration of Taxation)

02.

Pada tahun 2007, kutipan VAT sebanyak 15.47 bilion yuan (US$2.2 bilion) menyumbang sehingga 33.9% daripada keseluruhan kutipan cukai negara China pada tahun tersebut.

03.

Potongan VAT:
Potongan sebanyak 13% terhadap barang-barang seperti buku dan jenis-jenis minyak yang tertentu.

AUSTRALIA

AUSTRALIA

KADAR SEMASA

10%

DILAKSANAKAN SEJAK

2000

01.

Cukai GST adalah dikecualikan terhadap kebanyakan bahan makanan asas serta sesetengah kursus pendidikan dan barangan kesihatan yang terpilih.

02.

Hasil kutipan GST disalurkan kepada kerajaan negeri bagi menamatkan kebergantungan mereka ke atas kerajaan pusat.

NEW ZEALAND

NEW ZEALAND

KADAR SEBELUMNYA: 10% (1986) 12.5% (1989) 15% (2010)

KADAR MULA

10%

KADAR SEMASA

15%

DILAKSANAKAN SEJAK

1986

01.

Rombakan berterusan terhadap sistem cukai di New Zealand telah menyebabkan jangkaan akan adanya lebihan pada tahun 2015, berserta peningkatan ekonomi sebanyak 4% sepanjang 12 bulan berikutnya.

02.

Pada tahun 2010, kadar GST dinaikkan daripada 12.5% ke 15%. Skop cukai juga dijadikan lebih luas berbanding kebanyakan negara membangun yang lain.

03.

Kutipan GST di New Zealand menyumbang sehingga 10% daripada keluaran dalam negara kasar (KDNK), dibandingkan dengan 3.3% di Australia.

JAPAN

JAPAN

KADAR SEBELUMNYA: 3% (1989) 5% (1997) 8% (2014), 10% (2015)

KADAR MULA

3%

KADAR SEMASA

10%

DILAKSANAKAN SEJAK

1989

01.

Peningkatan cukai yang berkala pada tahun 2014 dan 2015 adalah bertujuan untuk menampung bantuan kebajikan yang disebabkan daripada populasi warga tua Jepun yang semakin meningkat.

02.

Rakyat Jepun dikehendaki untuk menyimpan rekod kewangan sebagai bukti dalam membuat tuntutan kredit; atau mereka boleh menggunakan sistem penganggaran kredit yang telah diringkaskan.

KOREA SELATAN

KOREA SELATAN

KADAR SEMASA

10%

DILAKSANAKAN SEJAK

1977

01.

VAT (setaraf dengan GST) diperkenalkan di Korea Selatan bagi menyatukan 8 cukai tidak langsung yang pada asalnya bertujuan untuk menyelaraskan sistem cukai di Korea.

02.

Ia menyerupai VAT yang diguna pakai di Kesatuan Eropah, yang mana cukai perlu dihitung semula dan dibayar pada setiap peringkat urus niaga.

03.

Cukai ini dikutip dan dilaburkan bagi hal-hal kebajikan penduduk Korea. Bukan pemastautin serta pelawat asing ke Korea layak untuk menuntut bayaran balik bagi barangan yang ingin mereka bawa keluar daripada negara.

THAILAND

THAILAND

KADAR SEBELUMNYA: 10% (1992) 7% (2010)

KADAR MULA

10%

KADAR SEMASA

7%

DILAKSANAKAN SEJAK

1992

01.

Atas permintaan para peniaga yang merasakan kadar GST terlalu tinggi, ianya telah diturunkan kepada 7% pada tahun 2010.

02.

Awal tahun ini, Jabatan Perbendaharaan Kewangan (The Fiscal Economics Office) di Thailand mencadangkan agar kadar 10% tersebut diperkenalkan semula memandangkan peningkatan setiap persen mampu menjana pendapatan tahunan sebanyak 70-80 bilion baht buat Thailand.

PENDAFTARAN GST

Kesemua syarikat dengan perolehan tahunan sebanyak RM500,000 ke atas diwajibkan berdaftar GST (terbuka secara sukarela bagi syarikat dengan perolehan tahunan kurang daripada RM 500,000) sebelum 1 Mac 2015.

Sehingga kini, hanya 62% syarikat-syarikat di Malaysia yang telah berdaftar.

JUMLAH SYARIKAT YANG BERDAFTAR UNTUK GST

daripada

500,000

(*Sehingga 19 Mei 2015)

45%

PENDAFTAR
SUKARELA

Syarikat dengan hasil perolehan bercukai tahunan kurang daripada RM500,000 boleh memilih untuk mendaftar sebelum 1 Mac 2015 untuk menikmati kelebihan tertentu seperti kelayakan untuk menuntut kembali cukai input di samping meningkatkan kredibiliti perniagaan mereka.

DARIPADA
JUMLAH INI:

55%

ADALAH PENDAFTAR
BERWAJIB

Syarikat dengan hasil perolehan bercukai tahunan melebihi RM500,000 adalah diwajibkan untuk mendaftar sebelum 1 Mac 2015 atau akan menanggung risiko untuk disaman dan dipenjarakan, di samping tidak layak untuk menuntut kembali cukai input.

DAN

60%

PENIAGA
SEDERHANA

Menurut Bank Negara Malaysia, peniaga sederhana adalah diertikan sebagai:

Industri pembuatan:
Perniagaan dengan hasil perolehan daripada RM15 juta hingga kurang daripada RM50 juta atau pekerja tetap daripada 75 hingga kurang daripada 200 orang.

Industri perkhidmatan dan lain-lain:
Perniagaan dengan hasil perolehan daripada RM3 juta hingga kurang daripada RM 20 juta atau pekerja tetap daripada 30 hingga kurang 75 orang.

40%

PENIAGA
KECIL

Menurut Bank Negara Malaysia, peniaga kecil adalah diertikan sebagai:

Industri pembuatan:
Perniagaan dengan hasil perolehan daripada RM300,000 hingga kurang daripada RM15 juta atau pekerja tetap daripada 5 hingga kurang daripada 75 orang.

Industri perkhidmatan dan lain-lain:
Perniagaan dengan hasil perolehan daripada RM300,000 hingga kurang daripada RM3 juta atau pekerja tetap daripada 5 hingga kurang daripada 30 orang.

3 JENIS GST

Ada banyak kekeliruan terhadap barangan dan perkhidmatan manakah yang akan terkesan dengan GST. Dengan lebih daripada 900 barang-barang di dalam senarai, bagaimana boleh kita tentukan yang mana berkadar standard, berkadar sifar, atau dikecualikan?

 • GST BERKADAR STANDARD

 • GST BERKADAR SIFAR

 • GST BERKECUALI

GST: PERINCIAN

KLIK UNTUK LIHAT BARANGAN TANPA GST, DIKECUALIKAN DARI GST DAN DIKENAKAN GST.

Pilih kategori

Barangan Runcit

 • Tepung jagung
 • Serbuk penaik
 • Serbuk kelapa
 • Sardin dalam tin
 • Santan
 • Pes tom yam
 • Pes cili
 • Pati ayam
 • Minyak zaitun
 • Mi segera
 • Krimer
 • Kicap
 • Kepingan keju
 • Kacang soya
 • Jem
 • Cendawan dalam tin
 • Biskut
 • Bebola ikan
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Makanan dan Minuman

 • Air minuman
 • Aiskrim
 • Bijirin
 • Biskut
 • Bubur
 • Coklat
 • Gula-gula
 • Horlicks
 • Keju
 • Kek
 • Keropok
 • Kit Kat
 • Milo
 • Nestea
 • Pizza
 • Pringles
 • Twisties
 • Yakult
 • Yogurt
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Buah-buahan dan Sayur-sayuran

 • Cendawan kering
 • Kurma kering
 • Pisang salai
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Alat Permainan

 • Belon
 • Bola
 • Catur
 • Congkak
 • Dadu
 • Dam aji
 • Dart
 • Gusi
 • Kad flash
 • Lego
 • Monopoly
 • Patung Barbie
 • Pistol air
 • Sahibba
 • Tali lompat
 • Tanah liat
 • Teka-teki
 • Topeng parti
 • Wisel
 • Yoyo
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Peralatan Rumah

 • Adapter
 • Baja
 • Baldi
 • Besen
 • Bulu ayam
 • Cermin
 • Jam
 • Kertas dinding
 • Kerusi
 • Pasu bunga
 • Payung
 • Pelembut fabrik
 • Peluntur
 • Pencuci
 • Penyaman udara
 • Penyangkut baju
 • Penyapu
 • Tisu
 • Tuala
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Ubat-ubatan

 • Alat ujian kehamilan
 • Bonjela
 • Breacol
 • Cool fever
 • Eno
 • Kondom
 • Krim sapu pemanas
 • Lozenge batuk Ganho
 • Minyak berubat
 • Minyak sapu
 • Oxy 10
 • Pembalut
 • Pill Chi Kit Teck Aun
 • Plaster
 • Plaster berubat
 • Sarang burung
 • Scott's Emulsion
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Pakaian, Kasut, Beg dan Aksesori

 • Bagasi
 • Baju dalam
 • Baju hujan
 • Beg tangan
 • Gelang
 • Kain pelikat
 • Kasut
 • Lampin
 • Pakaian
 • Pengikat rambut
 • Rantai
 • Selendang
 • Selipar
 • Seluar
 • Stokin
 • Tali leher
 • Tali pinggang
 • Topi
 • Tudung
 • Uniform kerja
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Alat Tulis

 • Bekas pensel
 • Buku bil
 • Buku nota
 • Cakera padat
 • Gam
 • Gunting
 • Kalkulator
 • Kertas A4
 • Kertas peperiksaan
 • Klip
 • Komik
 • Pemadam
 • Pembalut buku
 • Pembaris
 • Pen
 • Pensel
 • Pensel warna
 • Pita selofan
 • Sampul
 • Set berus
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Barangan Haiwan

 • Aksesori binatang peliharaan
 • Alat penjagaan binatang peliharaan
 • Makanan binatang peliharaan
 • Pasir kucing
 • Sabun/syampu binatang peliharaan
 • Sangkar
 • Set dandanan binatang peliharaan
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Perkakasan

 • Bateri
 • Bateri kereta
 • Berus
 • Cangkul
 • Cat
 • Fius
 • Gergaji
 • Hos plastik
 • Mentol
 • Nat & bolt
 • Paip
 • Paku
 • Pemetik api
 • Sarung tangan
 • Skop
 • Skru
 • Span
 • Tong sampah
 • Tukul
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Perkakas Dapur

 • Pembalut aluminium
 • Lilin
 • Papan cincang
 • Kayu penyepit
 • Pembalut plastik
 • Cawan
 • Rak pinggan
 • Sudu & garpu
 • Cerek
 • Sarung tangan dapur
 • Pisau
 • Senduk
 • Pengupas
 • Beg plastik
 • Pinggan
 • Bekas polisterin
 • Periuk
 • Penyedut
 • Pencungkil gigi
 • Kuali
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Kesihatan dan Kecantikan

 • Bedak
 • Berus gigi
 • Dedoran
 • Dettol
 • Flos
 • Gel rambut
 • Krim kecantikan
 • Lampin
 • Lipstik
 • Listerine
 • Losyen
 • Minyak wangi
 • Pencuci muka
 • Putik kapas
 • Sabun
 • Sikat
 • Syampu
 • Tisu
 • Tuala wanita
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Lain-lain

 • Air bateri
 • Joran
 • Kit pengecaj kereta
 • Lampu LED kecemasan
 • Pembersih & pengilat kereta
 • Pembersih cermin depan
 • Pembersih cermin sisi
 • Rokok
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Pilih kategori

Barangan Runcit

 • Asam jawa
 • Ayam
 • Bawang merah
 • Bawang putih
 • Bunga cengkih
 • Fillet ikan
 • Gandum
 • Garam
 • Gula
 • Halia
 • Itik
 • Kentang
 • Kopi
 • Kunyit
 • Lada hitam
 • Minyak masak
 • Beras
 • Rempah
 • Susu tepung bayi
 • Teh hijau
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Makanan dan Minuman

 • Roti putih
 • Roti gandum penuh
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Buah-buahan dan Sayur-sayuran

 • Anggur
 • Bayam
 • Brokoli
 • Cendawan
 • Ceri
 • Cili
 • Jagung
 • Jambu
 • Kobis
 • Labu
 • Oren
 • Pir
 • Pisang
 • Serai
 • Tauge
 • Tembikai
 • Tembikai susu
 • Terung
 • Timun
 • Tomato
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Ubat-ubatan

 • Krim Creobic
 • Losyen kalamin
 • Losyen Three Legs Yellow
 • Medon 500
 • Tablet Panadol
 • Tablet Uphamol
 • Tablet Weng Heng
 • Tablet Zentel
 • Ubat batuk
 • Ubat julap Hurix
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Alat Tulis

 • Buku amali sains
 • Buku cerita
 • Buku latihan
 • Buku lukisan
 • Buku mewarna
 • Kamus
 • Surat khabar
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Pilih kategori

Tanah bagi tujuan

 • Pertanian
 • Kediaman
 • Tempat letak kereta
 • Bangunan keagamaan
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Logam berharga

 • Bar, jongkong, syiling, atau wafer emas/perak/platinum (ketulenan sekurang-kurangnya 99.5%)
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Kemudahan kewangan

 • Operasi akaun bank (akaun semasa, deposit simpanan, pelaburan)
 • Kemudahan ansuran kredit
 • Pertukaran mata wang
 • Insurans hidup
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Perkhidmatan pengangkutan

 • Tren (LRT, ERL, MRT, Monorail)
 • Bas (Metro, Transnasional, RapidKL, RapidPenang)
 • Teksi (Sunlight Taxi, Blue Cab, Comfort Taxi)
 • Lebuh raya bertol (LDP, KESAS, Laluan Penchala)
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Perkhidmatan kesihatan

 • Klinik gigi swasta
 • Pusat pengebumian swasta
 • Klinik bersalin swasta
 • Klinik psikiatri swasta
 • Pusat hemodialisis swasta
MUAT TURUN SENARAI PENUH

Kemudahan pendidikan

 • Penjagaan kanak-kanak, prasekolah, sekolah rendah, dan sekolah mengah swasta
 • Pengajian tinggi
MUAT TURUN SENARAI PENUH

KALKULATOR GST

Bagaimanakah GST mungkin mempengaruhi perbelanjaan anda?**

Penafian:
*Tertakluk kepada perubahan. Anggaran data sah pada 25 Mac 2015.
Sumber: http://gst.customs.gov.my/en/rg/Pages/rg_ig.aspx
**Perkiraan kalkulator GST ini adalah anggaran sahaja.

 • 1

  Isikan ruang di bawah dan klik pada ikon kiri atau kanan

 • 2

  Pergi ke ruangan terakhir untuk melihat atau memuat turun jumlah perbelanjaan + GST anda

 • 1

  Pilih mana-mana kategori
  dan masukkan perbelanjaan anda

 • 2

  Klik pada "jumlah" untuk melihat atau
  memuat turun jumlah perbelanjaan + jumlah GST anda

Barangan Jumlah Sebelum GST [RM] Amaun GST [RM] Jumlah Selepas GST* [RM]
Bil telefon
Jumlah
Barangan Jumlah Sebelum GST [RM] Amaun GST [RM] Jumlah Selepas GST* [RM]
Barangan runcit
Jumlah
ITEMS AMOUNT BEFORE GST [RM] GST AMOUNT [RM] AMOUNT AFTER GST* [RM]
White bread/ Wholemeal bread
Total
Barangan Jumlah Sebelum GST [RM] Amaun GST [RM] Jumlah Selepas GST* [RM]
Makan di restoran
Jumlah
Barangan Jumlah Sebelum GST [RM] Amaun GST [RM] Jumlah Selepas GST* [RM]
Petrol (RON'97)
Jumlah
Barangan Jumlah Sebelum GST [RM] Amaun GST [RM] Jumlah Selepas GST* [RM]
Pakaian
Jumlah
Barangan Jumlah Sebelum GST [RM] Amaun GST [RM] Jumlah Selepas GST* [RM]
Pawagam
Jumlah
Jumlah Sebelum GST [RM]Amaun GST [RM]Jumlah Selepas GST* [RM]
Jumlah perbelanjaan
Perbelanjaan peribadi
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
Barangan isi rumah
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
Barangan runcit
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
Makanan & minuman
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
Pengangkutan
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
Beli-belah
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
Hiburan
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
MUAT TURUN (PDF)
 • 1/8 Perbelanjaan peribadi
Bil telefon
RM
Jumlah Selepas GST
RM
Amaun GST
RM
Jumlah Perbelanjaan peribadi
RM
Jumlah Selepas GST
RM
Amaun GST
RM
 • 1/8 Perbelanjaan peribadi
jumlah
 • 2/8 Barangan isi rumah
Barangan runcit
RM
Jumlah Selepas GST
RM
Amaun GST
RM
Jumlah Makanan & minuman
RM
Jumlah Selepas GST
RM
Amaun GST
RM
 • 2/8 Barangan isi rumah
jumlah
 • 3/8 Barangan runcit
Barangan runcit
RM
Price after GST
RM
GST amount
RM
Food & Drinks Total
RM
Price after GST
RM
GST amount
RM
 • 3/8 Barangan runcit
jumlah
 • 4/8 Makanan & minuman
Makan di restoran
RM
Jumlah Selepas GST
RM
Amaun GST
RM
Jumlah Makanan & minuman
RM
Jumlah Selepas GST
RM
Amaun GST
RM
 • 4/8 Makanan & minuman
jumlah
 • 5/8 Pengangkutan
Petrol (RON'97)
RM
Jumlah Selepas GST
RM
Amaun GST
RM
Jumlah Pengangkutan
RM
Jumlah Selepas GST
RM
Amaun GST
RM
 • 5/8 Pengangkutan
jumlah
 • 6/8 Beli-belah
Pakaian
RM
Jumlah Selepas GST
RM
Amaun GST
RM
Shopping Total
RM
Jumlah Selepas GST
RM
Amaun GST
RM
 • 6/8 Beli-belah
jumlah
 • 7/8 Hiburan
Pawagam
RM
Jumlah Selepas GST
RM
Amaun GST
RM
Entertainment Total
RM
Jumlah Selepas GST
RM
Amaun GST
RM
 • 7/8 Hiburan
jumlah
 • 8/8 JUMLAH
JUMLAH PERBELANJAAN
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
Jumlah Sebelum GST [RM]
Amaun GST [RM]
Jumlah Selepas GST* [RM]
 • 8/8 JUMLAH
MUAT TURUN PDF
KIRA LAGI

NILAI GST BUAT EKONOMI MALAYSIA

Di kebanyakan negara, pelaksanaan GST berjaya meningkatkan KDNK dan kutipan cukai di samping mengurangkan kadar inflasi. Apa pula kesannya perlaksanaannya terhadap ekonomi Malaysia nanti?

KEADAAN EKONOMI NEGARA: GAMBARAN KESELURUHAN

Klik mana-mana titik pada carta di bawah untuk mengetahui secara terperinci tentang keadaan ekonomi kita. Anda juga boleh bertukar antara pertumbuhan KDNK, deficit fiskal dan kadar inflasi.*

 • 8.0%
 • 6.0%
 • 4.0%
 • 2.0%
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
2010
7.4%
PERTUMBUHAN KDNK

Pertumbuhan ekonomi yang menggalakkan telah dicatat di kebanyakan negara termasuk di rantau Asia. Malaysia turut mencatatkan pertumbuhan kukuh dengan peningkatan sebanyak 7.4%. Pertumbuhan ini dipacu oleh sektor Perkhidmatan dan Pembuatan.

2011
5.1%
PERTUMBUHAN KDNK

Meskipun keadaan ekonomi global agak mencabar dan tidak menentu sejak pertengahan tahun, namun ekonomi Malaysia bertambah baik hasil daripada perbelanjaan dalam negeri yang meningkat, terutamanya pada barangan rumah, perniagaan dan sektor awam.

2012
5.6%
PERTUMBUHAN KDNK

Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan 5.6 peratus pada 2012 diterajui oleh sektor Perkhidmatan dan Pembuatan. Sektor binaan turut menyumbang secara signifikan dan merekodkan pertumbuhan tertinggi sejak 1996.

2013
4.7%
PERTUMBUHAN KDNK

Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan 4.7 peratus meskipun dipengaruhi oleh faktor luaran yang lemah dan ketidakstabilan ekonomi di peringkat global pada tahun 2013. Sektor Perkhidmatan dan Pembuatan kekal sebagai pemangkin kepada pertumbuhan tersebut.

2014
6%
PERTUMBUHAN KDNK

Ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan lebih kukuh didorong permintaan dalam negeri yang memberangsangkan serta disokong pula prestasi perdagangan luar negeri yang bertambah baik.

2010
5.6%
DEFISIT FISKAL

Kadar defisit fiskal dikurangkan dan akan terus bertambah baik hasil daripada usaha dan perancangan teliti daripada pihak kerajaan.

RM86.5 Bilion
HASIL CUKAI LANGSUNG

Kemampuan untuk mengutip cukai adalah berkait secara langsung dengan kedudukan ekonomi negara serta prestasi penyumbang-penyumbang terbesar hasil langsung negara seperti petroleum, syarikat syarikat korporat dan sebagainya.

2011
5.4%
DEFISIT FISKAL

Kadar defisit fiskal dikurangkan dan akan terus bertambah baik hasil daripada usaha dan perancangan teliti daripada pihak kerajaan.

RM109.6 Bilion
HASIL CUKAI LANGSUNG

Kemampuan untuk mengutip cukai adalah berkait secara langsung dengan kedudukan ekonomi negara serta prestasi penyumbang-penyumbang terbesar hasil langsung negara seperti petroleum, syarikat syarikat korporat dan sebagainya.

2012
4.5%
DEFISIT FISKAL

Kadar defisit fiskal dikurangkan dan akan terus bertambah baik hasil daripada usaha dan perancangan teliti daripada pihak kerajaan.

RM124.8 Bilion
HASIL CUKAI LANGSUNG

Kemampuan untuk mengutip cukai adalah berkait secara langsung dengan kedudukan ekonomi negara serta prestasi penyumbang-penyumbang terbesar hasil langsung negara seperti petroleum, syarikat syarikat korporat dan sebagainya.

2013
4.0%
DEFISIT FISKAL

Kadar defisit fiskal dikurangkan dan akan terus bertambah baik hasil daripada usaha dan perancangan teliti daripada pihak kerajaan.

RM128.9 Bilion
HASIL CUKAI LANGSUNG

Kemampuan untuk mengutip cukai adalah berkait secara langsung dengan kedudukan ekonomi negara serta prestasi penyumbang-penyumbang terbesar hasil langsung negara seperti petroleum, syarikat syarikat korporat dan sebagainya.

2014
3.5%
DEFISIT FISKAL

Kadar defisit fiskal dikurangkan dan akan terus bertambah baik hasil daripada usaha dan perancangan teliti daripada pihak kerajaan.

RM133.7 Bilion
HASIL CUKAI LANGSUNG

Kemampuan untuk mengutip cukai adalah berkait secara langsung dengan kedudukan ekonomi negara serta prestasi penyumbang-penyumbang terbesar hasil langsung negara seperti petroleum, syarikat syarikat korporat dan sebagainya.

2010
1.7%
KADAR INFLASI

Penyumbang utama kepada inflasi pada 2010 adalah daripada kategori makanan dan minuman tanpa alkohol dan pengangkutan, yang merangkumi 59.2% daripada kenaikan keseluruhan dalam harga domestik pada tahun itu.

2011
3.2%
KADAR INFLASI

Penyumbang utama kepada inflasi pada tahun 2011 ialah kategori makanan dan minuman dan pengangkutan, yang merangkumi 67.1% daripada kenaikan keseluruhan harga dalam negeri pada tahun itu.

2012
1.6%
KADAR INFLASI

Tekanan harga global yang lemah berikutan pertumbuhan global yang lebih perlahan serta kesan asas (base effect) daripada inflasi yang lebih tinggi pada tahun sebelumnya turut menyumbang kepada inflasi yang lebih rendah.

2013
2.1%
KADAR INFLASI

Penyumbang utama inflasi ialah sektor makanan dan minuman; pengangkutan; serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Ketiga-tiga kategori ini merangkumi 87% daripada peningkatan keseluruhan dalam harga pengguna pada tahun 2013.

2014
3.2%
KADAR INFLASI

Inflasi meningkat dalam kategori pengangkutan, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain.

 • (Nilai kewangan bagi semua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan di dalam negara dalam tempoh satu masa)

 • (Jumlah perbelanjaan kerajaan berbanding pendapatan yang dijanakan)

 • (% Perubahan Indeks Harga Pengguna)

PERTUMBUHAN KDNK
(Nilai kewangan bagi semua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan di dalam negara dalam tempoh satu masa)

7.4%

Pertumbuhan ekonomi yang menggalakkan telah dicatat di kebanyakan negara termasuk di rantau Asia. Malaysia turut mencatatkan pertumbuhan kukuh dengan peningkatan sebanyak 7.4%. Pertumbuhan ini dipacu oleh sektor Perkhidmatan dan Pembuatan.

DEFISIT FISKAL
(Jumlah perbelanjaan kerajaan berbanding pendapatan yang dijanakan)

5.6%

Kadar defisit fiskal dikurangkan dan akan terus bertambah baik hasil daripada usaha dan perancangan teliti daripada pihak kerajaan.

HASIL CUKAI LANGSUNG
(Pendapatan yang diperolehi oleh kerajaan melalui cukai)

RM86.5 Bilion

Kemampuan untuk mengutip cukai adalah berkait secara langsung dengan kedudukan ekonomi negara serta prestasi penyumbang-penyumbang terbesar hasil langsung negara seperti petroleum, syarikat syarikat korporat dan sebagainya.

KADAR INFLASI
(% Perubahan Indeks Harga Pengguna)

1.7%

Penyumbang utama kepada inflasi pada 2010 adalah daripada kategori makanan dan minuman tanpa alkohol dan pengangkutan, yang merangkumi 59.2% daripada kenaikan keseluruhan dalam harga domestik pada tahun itu.

PERTUMBUHAN KDNK
(Nilai kewangan bagi semua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan di dalam negara dalam tempoh satu masa)

5.1%

Meskipun keadaan ekonomi global agak mencabar dan tidak menentu sejak pertengahan tahun, namun ekonomi Malaysia bertambah baik hasil daripada perbelanjaan dalam negeri yang meningkat, terutamanya pada barangan rumah, perniagaan dan sektor awam.

DEFISIT FISKAL
(Jumlah perbelanjaan kerajaan berbanding pendapatan yang dijanakan)

5.4%

Kadar defisit fiskal dikurangkan dan akan terus bertambah baik hasil daripada usaha dan perancangan teliti daripada pihak kerajaan.

HASIL CUKAI LANGSUNG
(Pendapatan yang diperolehi oleh kerajaan melalui cukai)

RM109.6 Bilion

Kemampuan untuk mengutip cukai adalah berkait secara langsung dengan kedudukan ekonomi negara serta prestasi penyumbang-penyumbang terbesar hasil langsung negara seperti petroleum, syarikat syarikat korporat dan sebagainya.

KADAR INFLASI
(% Perubahan Indeks Harga Pengguna)

3.2%

Penyumbang utama kepada inflasi pada tahun 2011 ialah kategori makanan dan minuman dan pengangkutan, yang merangkumi 67.1% daripada kenaikan keseluruhan harga dalam negeri pada tahun itu.

PERTUMBUHAN KDNK
(Nilai kewangan bagi semua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan di dalam negara dalam tempoh satu masa)

5.6%

Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan 5.6 peratus pada 2012 diterajui oleh sektor Perkhidmatan dan Pembuatan. Sektor binaan turut menyumbang secara signifikan dan merekodkan pertumbuhan tertinggi sejak 1996.

DEFISIT FISKAL
(Jumlah perbelanjaan kerajaan berbanding pendapatan yang dijanakan)

4.5%

Kadar defisit fiskal dikurangkan dan akan terus bertambah baik hasil daripada usaha dan perancangan teliti daripada pihak kerajaan.

HASIL CUKAI LANGSUNG
(Pendapatan yang diperolehi oleh kerajaan melalui cukai)

RM124.9 Bilion

Kemampuan untuk mengutip cukai adalah berkait secara langsung dengan kedudukan ekonomi negara serta prestasi penyumbang-penyumbang terbesar hasil langsung negara seperti petroleum, syarikat syarikat korporat dan sebagainya.

KADAR INFLASI
(% Perubahan Indeks Harga Pengguna)

1.6%

Tekanan harga global yang lemah berikutan pertumbuhan global yang lebih perlahan serta kesan asas (base effect) daripada inflasi yang lebih tinggi pada tahun sebelumnya turut menyumbang kepada inflasi yang lebih rendah.

PERTUMBUHAN KDNK
(Nilai kewangan bagi semua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan di dalam negara dalam tempoh satu masa)

4.7%

Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan 4.7 peratus meskipun dipengaruhi oleh faktor luaran yang lemah dan ketidakstabilan ekonomi di peringkat global pada tahun 2013. Sektor Perkhidmatan dan Pembuatan kekal sebagai pemangkin kepada pertumbuhan tersebut.

DEFISIT FISKAL
(Jumlah perbelanjaan kerajaan berbanding pendapatan yang dijanakan)

4.0%

Kadar defisit fiskal dikurangkan dan akan terus bertambah baik hasil daripada usaha dan perancangan teliti daripada pihak kerajaan.

HASIL CUKAI LANGSUNG
(Pendapatan yang diperolehi oleh kerajaan melalui cukai)

RM128.9 Bilion

Kemampuan untuk mengutip cukai adalah berkait secara langsung dengan kedudukan ekonomi negara serta prestasi penyumbang-penyumbang terbesar hasil langsung negara seperti petroleum, syarikat syarikat korporat dan sebagainya.

KADAR INFLASI
(% Perubahan Indeks Harga Pengguna)

2.1%

Penyumbang utama inflasi ialah sektor makanan dan minuman; pengangkutan; serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Ketiga-tiga kategori ini merangkumi 87% daripada peningkatan keseluruhan dalam harga pengguna pada tahun 2013.

PERTUMBUHAN KDNK
(Nilai kewangan bagi semua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan di dalam negara dalam tempoh satu masa)

6%

Ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan lebih kukuh didorong permintaan dalam negeri yang memberangsangkan serta disokong pula prestasi perdagangan luar negeri yang bertambah baik.

DEFISIT FISKAL
(Jumlah perbelanjaan kerajaan berbanding pendapatan yang dijanakan)

3.5%

Kadar defisit fiskal dikurangkan dan akan terus bertambah baik hasil daripada usaha dan perancangan teliti daripada pihak kerajaan.

Hasil Cukai Langsung
(Pendapatan yang diperolehi oleh kerajaan melalui cukai)

RM133.7 Bilion

Kemampuan untuk mengutip cukai adalah berkait secara langsung dengan kedudukan ekonomi negara serta prestasi penyumbang-penyumbang terbesar hasil langsung negara seperti petroleum, syarikat syarikat korporat dan sebagainya.

KADAR INFLASI
(% Perubahan Indeks Harga Pengguna)

3.2%

Inflasi meningkat dalam kategori pengangkutan, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain.

*Carta ini hanya gambaran landskap ekonomi negara.
Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, Bank Negara Malaysia
Susunan semula oleh: Meja Bisnes/Ekonomi Astro Awani


Analisis KDNK berdasarkan sektor

Ketahui sumbangan daripada setiap sektor di bawah sepanjang lima tahun yang lepas.

5.6%
RM 2,555 Mil
REAL ESTATE & BUSINESS SERVICES

TAHUN

2010

2014

2013

SEKTOR

MASA HADAPAN DENGAN GST

Pelaksanaan GST dijangka akan menjadi titik perubahan bagi ekonomi negara kita, yang mana ia akan menyumbang kepada negara, rakyat dan juga bidang perniagaan.

KESAN GST: GAMBARAN KESELURUHAN

NEGARA

national

PEMBANGUNAN MELALUI PEMBAHARUAN EKONOMI

Dengan GST, kerajaan menjangkakan pendapatan sebanyak RM23.2 bilion pada tahun 2015. Sebanyak RM4.9 bilion daripada jumlah tersebut akan disalurkan untuk mengimbangi kesan GST kepada negara. Pelaksanaan GST juga dapat mengurangkan kebergantungan terhadap kejatuhan harga minyak yang merupakan salah satu sumber pendapatan penting negara.

INDUSTRI

industries

PERUBAHAN DEMI PEMBANGUNAN

Segala cukai input kini boleh dituntut kembali, sekaligus mengelakkan cukai berantai yang biasanya dikenakan di setiap peringkat perniagaan. GST juga dapat mengurangkan birokrasi dan juga pakej cukai bantuan daripada kerajaan. Pihak kerajaan juga menjangkakan pembangunan pesat dalam sektor pelancongan dan sektor-sektor yang berkait dengannya, tambahan lagi para pelancong kini boleh menuntut balik GST apabila mereka berbelanja di Malaysia.

INDIVIDU

individuals

PERUBAHAN KE ARAH YANG LEBIH BAIK

Para pengguna mungkin akan memerlukan sedikit masa untuk menyesuaikan diri dengan perlaksanaan GST, namun akhirnya ia akan berbaloi. Penurunan harga boleh dijangkakan pada masa yang akan datang dengan berkembangnya senarai barang berkecuali dan barang berkadar sifar. Pihak kerajaan juga membantu dengan pelbagai usaha seperti pengurangan lingkungan cukai serta bantuan masyarakat dalam bentuk BR1M.

 • NEGARA

 • INDUSTRI

 • INDIVIDU

KESAN GST TERHADAP NEGARA

Dengan tujuan ingin merapatkan jurang pendapatan serta menjadikan ekonomi kita lebih mampan, pihak kerajaan berharap GST mampu menggalakkan para pengeluar dan peniaga untuk lebih berdaya saing, setanding dengan negara Asia yang lain. Namun bagaimanakah caranya untuk mengukur keberkesanan GST?


UNJURAN

20
15
Pertumbuhan KDNK
4.5 - 5.5%

Permintaan eksport yang dijangka akan menjadi lebih lemah, oleh itu permintaan domestik dijangka akan meningkat kerana perbelanjaan dan pelaburan awam akan bertambah untuk menggantikan perbelanjaan dan pelaburan swasta yang dijangka akan berkurangan.

Hasil Cukai Langsung
142.6
(RM Bilion)

GST akan meningkatkan penerimaan cukai daripada jumlah tambahan di atas pendapatan kini yang diperolehi daripada cukai jualan dan cukai perkhidmatan.

Defisit fiskal
3.2%

Pengenalan GST akan menjadikan sistem cukai yang lebih cekap, berkesan, telus dan pro-perniagaan, oleh itu menjana sumber pendapatan yang lebih stabil.

Kadar inflasi
3.8 - 4.2%

Kadar inflasi akan lebih tinggi berikutan pelarasan harga kerana pelaksanaan GST.

20
16
Pertumbuhan KDNK
5.5 - 6.0%

Trend yang sama dari 2015 tetapi lebih kuat daripada permintaan dalam negeri daripada penggunaan dan pelaburan awam.

Hasil Cukai Langsung
32(GST)
(RM Bilion)

GST akan meningkatkan pendapatan negara yang seterusnya akan dijanakan ke dalam dana awam tambahan untuk faedah rakyat.
*Jangkaan pendapatan dari GST sahaja.

Defisit fiskal
3.0%

GST yang lebih berkesan akan membantu mengurangkan defisit fiskal di Malaysia untuk jangka masa panjang.

Kadar inflasi
3.0%

Kadar inflasi akan lebih rendah kerana penstabilan harga di pasaran.

Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, Bank Negara Malaysia
Susunan semula oleh: Meja Bisnes/Ekonomi Astro Awani


SUARA RAKYAT

Apakah nilai GST kepada para peniaga, syarikat perdagangan, dan orang ramai?

GARIS MASA GST

Pihak kerajaan telah menggerakkan badan-badan tertentu serta melaksanakan program pemantauan bagi memerhati harga barangan dan perkhidmatan sebelum, sewaktu, dan selepas GST dilaksanakan. Apakah usaha-usaha lain yang sedang dijalankan bagi memastikan GST memberi manfaat kepada negara?

PELAKSANAAN GST:
PERANAN KERAJAAN

BANTUAN KEPADA RAKYAT

 • Bantuan tunai sekali sahaja sebanyak RM300 kepada penerima BR1M.
 • Pengurangan cukai pendapatan sebanyak 1-3%, yang bermakna 300,000 rakyat tidak lagi perlu membayar cukai.

BANTUAN KEPADA PERNIAGAAN

 • Cukai pendapatan korporat akan dikurangkan 1% hingga 24%.
 • Cukai pendapatan PKS akan dikurangkan 1% hingga 19%.
 • Potongan cukai untuk latihan dalam bidang perakaunan dan ICT yang berkaitan dengan GST.
 • Elaun Modal Dipercepatkan (Accelerated Capital Allowance) diberi untuk pembelian peralatan dan perisian ICT.

Garis Masa

Perlaksanaan GST

TERKINI DARIPADA ASTRO AWANI

Klik untuk lebih lagi

PANDANGAN ANDA

Kongsi pandangan anda dalam undian kami serta kongsikan komen anda di bawah.

Soalan:

Selepas GST, adakah anda akan menggunakan perkhidmatan kesihatan kerajaan atau swasta?

SERTAI PERBINCANGAN GST

Teruskan perjuangan BN di bawah kepimpinan PM, bagi tranfomasi negara ke arah negara berpendapatan tinggi dan berdaya maju.
gst memeningkan kami, pelajar luar negara. setiap kali duit di keluar kan di kenakan gst. kesimpulannya.. semua barang yang kami beli di luar negara dikenakan gst. gst memudahkan? sebagai contoh. jika sebulan kami membalanjakan untuk sewa rumah setahun 950usd=3000. secara tak langung dengan gst 3180. tambahan pula currency malaysia jatuh. saya harap gst dapat lah naik kan duit malaysia.
Kurangkan kadar gst kepada 3% sebagai permulaan pelaksanaan gst. Hal ini kerana negara yang melaksanakan gst seperti Singapura juga memulakan gst pada kadar yang rendah dahulu, iaitu sebanyak 3%.
awesome graphic presentation! makes me easier to understand gst

Kemukakan komen baru

Komen anda dihantar atas kesudian diri dan anda bertanggungjawab atas sebarang liabiliti secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan ini anda telah memberi kami kebenaran global yang tidak boleh ditarikbalik dan tidak terhad untuk mengguna, mengguna semula, serta menerbitkan komen-komen anda. Komen-komen hanya akan dipaparkan setelah ditapis oleh pihak admin.